< powrót do strony głównej

OFERTA EDUKACYJNA POWIATU PUCKIEGO

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku


Nowoczesna szkoła to nie tylko realizacja podstawy programowej - to również tworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi oraz kreowanie przestrzeni do ekspresji talentów i pasji uczniów.
I Liceum Ogólnokształcące w Pucku jest niezmiernie dumne z osiągnięć swoich uczniów i stara się odkryć nowe metody tworzenia warunków, w których zainteresowania mogą zamieniać się w pasję i sposób na kreatywne, ciekawe i wartościowe życie.

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019:
- Klasa Akademicka
- Klasa Medyczno - Przyrodnicza
- Klasa Lingwistyczno - Prawnicza
- Klasa Politechniczno - Turystyczna
- Klasa Ogólna - Sportowa


ZOBACZ STRONĘ SZKOŁY