< powrót do strony głównej
OFERTA EDUKACYJNA POWIATU PUCKIEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. im. Stanisława Moniuszki


Państwowa Szkoła Muzyczna jest placówką kształcenia artystycznego, umożliwiającą rozwój uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży z terenu miasta, gminy i powiatu Puck. Przygotowujemy wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki poprzez indywidualne kształcenie w zakresie gry na wybranym instrumencie. Uczniowie uczęszczający do szkoły muzycznej, a szczególnie dzieci nieśmiałe, od najmłodszych lat uczą się otwartości, kreatywności, prezentowania siebie, swojego talentu przed innymi, umiejętności i współdziałania w grupie. Rozwijają również spostrzegawczość, pamięć, systematyczność, wytrwałość, wyobraźnię i estetykę. Zapewniamy uczniom profesjonalną kadrę i dobre warunki nauki. Poprzez indywidualne podejście do dzieci i młodzieży rozwijamy ich wrażliwość muzyczną. Wyróżniamy się dużą aktywnością koncertową i działalnością artystyczną w środowisku lokalnym.

Szkoła kształci uczniów w dwóch cyklach nauczania na poszczególnych instrumentach:
Poza lekcjami indywidualnymi uczniowie realizują program zajęć ogólnomuzycznych i zespołowych

ZOBACZ STRONĘ