< powrót do strony głównej
OFERTA EDUKACYJNA POWIATU PUCKIEGO

Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku


Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku jest publiczną placówka oświatową działającą na terenie powiatu puckiego. Nieodpłatnie udziela szerokiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Oprócz bezpośredniej pomocy, prowadzi badania diagnostyczne oraz wspiera w roli wychowawczo-edukacyjnej. Placówka zatrudnia specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki oraz logopedii.W utworzonych zespołach zadaniowych realizuje pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradztwa zawodowego, psychoedukacji psychoprofilaktyki oraz terapii logopedycznej. Prowadzi grupy wsparcia, warsztaty i prelekcje oraz badania przesiewowe, które kierowane są do specjalistów, rodziców i dzieci. Do zadań Poradni należy także orzecznictwo dotyczące kształcenia uczniów w szkołach i placówkach.ZOBACZ STRONĘ