< powrót do strony głównej
OFERTA EDUKACYJNA POWIATU PUCKIEGO

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY
INTERNAT

JEDNA PLACÓWKA
WIELE MOŻLIWOŚCI !

OFERUJEMY WSPARCIE I SPECJALISTYCZNĄ POMOC:
NASZE ATUTY:


ZOBACZ STRONĘ